Sylvester A/S | WEBSHOP

Handelsbetingelser, Webshop

Generelt

Nærværende betingelser finder alene anvendelse ved ethvert online køb via Sylvester A/S´ webshop. For aftaler om køb af et af vores produkter, som indgås med os på vores adresse, finder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser anvendelse.

Virksomhedsoplysninger

Sylvester A/S
CVR: 28 32 55 25

Platinvej 9
6000 Kolding

Telefon: 72 300 432
E-mail: mail@sylvester-as.dk

Bestilling

På Sylvester-as.dk kan du bestille varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan alene handle på vores webshop, hvis du har et aktivt CVR nummer.

Du kan således ikke handle på vores webshop som forbruger.

Alle priser er ekskl. moms, og ekskl. fragt og betalingsgebyrer. Priserne er gældende ved køb på www.sylvester-as.dk

Din bestilling er først endelig, når du modtager en skriftlig ordrebekræftelse fra os.

Betaling

På Sylvester-as.dk kan der betales med:

Du kan betale via bankoverførsel, kortbetaling eller mobilepay

Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med Sylvester-as.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Virksomhedens navn

Virksomhedens CVR-nummer
Virksomhedens adresse
Virksomhedens telefonnummer
Virksomhedens e-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Sylvester A/S og opbevares i fem år for at opfylde bogføringslovens krav, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af din udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Det sker ved, at du accepterer vores cookie- og persondatapolitik, når du kommer ind på vores hjemmeside.

Ansatte hos Sylvester A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Sylvester A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til Sylvester A/S via mail@sylvester-as.dk.

Dataansvarlig er Sylvester A/S.

Fragt og levering

Levering sker fra Sylvester A/S´ adresse, alternativt direkte fra en af Sylvester A/S´ leverandører og for din regning.

Du opkræves fragtomkostninger i forbindelse med din ordreafgivelse.

Levering sker til den leveringsadresse, du angiver inden du afgiver din ordre.

Levering sker ex Works (iht. Incoterms), således at du bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter levering fra Sylvester A/S´/Sylvester A/S´ leverandørs adresse.

Undersøgelsespligt – køb af nye vare

Ved levering af nye vare har du pligt til at undersøge den modtagne vare straks og uden ugrundet ophold. I øvrigt som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis du vil påberåbe dig en mangel, skal du straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Sylvester A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt du har opdaget eller burde havde opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan du ikke senere gøre manglen gældende.

Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Sylvester A/S bærer ansvaret for, har Sylvester A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sylvester A/S.

Hvis du foretager forandringer eller indgreb i det købte uden forudgående skriftligt samtykke fra Sylvester A/S fritager dette Sylvester A/S for enhver forpligtelse.

Omkostninger vedrørende transport/udkørsel/fragtomkostninger i forbindelse med reklamationssager og anden service/reparation påhviler dig.

Køb af brugte vare

Ved køb af brugte vare sker købet som beset af dig, og du kan således ikke efterfølgende påberåbe dig eventuelle mangels indsigelser.

Produktinformation og forbehold

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt uforudsete prisændringer som ikke burde være forudset af Sylvester A/S. Eksempelvis – men ikke begrænset til – udbrud af verdensomspændende pandemier.

Derudover tages der forbehold for force majeure, idet der henvises til Sylvester A/S´ almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Fortrydelsesret

Da du alene kan handle på vores webshop i din egenskab af erhvervsdrivende, og da dit køb således er et handelskøb, har du ikke 14 dages fortrydelsesret. 14 dages fortrydelsesret finder alene anvendelse ved forbrugerkøb.

Værneting

Enhver uoverensstemmelse som måtte udspringe af dit køb på Sylvester A/S´ webshop afgøres ved Retten i Kolding efter dansk ret.

Indkøbskurv
Scroll to Top